Opsparing til pension

Livskvalitet drejer sig også om økonomi
Det er vigtigt at leve i nuet. Det giver livskvalitet, glæde og trivsel i hverdagen. Men det er også vigtigt at tænke i fremtiden - livskvalitet handler også om penge.

Kan du leve for 8.874 kroner om måneden - før skat?
Det er, hvad en gift eller samlevende maksimalt får i folkepension. Så vil du leve livet fuldt ud - og hele livet - skal du selv supplere den offentlige pension med en privat pensionsopsparing, og du bør begynde allerede i dag.

Kapitalpension afløses af Aldersopsparing
Fra og med 2013 kan der ikke længere indbetales med fradragsret på en kapitalpension*, men i stedet på en aldersopsparing. Denne betegnelse dækker over en pensionsordning som minder meget om kapitalpension, men indbetalingen til ordningen må maksimalt være 28.100 kr. pr. år. Indbetalingen kan ikke fratrækkes i den personlige indkomst, men til gengæld skal der heller ikke betales afgift når pengene skal udbetales. Aldersopsparingen er underlagt de samme gunstige skatteregler(PAL skat) som også gælder for andre pensionstyper.

Aldersopsparingen udbetales som en engangssum ved pensionsalderen.

Aldersopsparingen er den pensionsordning som supplerer din løbende indtægter fra bla. folkepension, ATP, ratepensioner eller lignende løbende ordninger. Med andre ord vælger du selv inden for nogle rammer, hvornår aldersopsparingen skal supplere dine andre indtægter.

*Sparekassen Hobro har af tekniske årsager besluttet, at der ikke længere kan foretages indskud på kapitalpension.

Afgiften på din kapitalpension kan du betale i løbet af året.

I 2014 er der mulighed for at betale statsafgiften på sin kapitalpension. Afgiften er 37,3 %. Når afgiften er betalt fra kapitalpensionen ændres opsparingen til en aldersopsparing og der kan så indsættes penge igen.
Hvis der har været indbetalt på kapitalpensionen mellem 1. januar 1972 og 31. december 1979 er afgiften for denne del 23.31 %. Indbetalinger foretaget før 1. januar 1972 er uden afgift.
Hvis afgiften først afregnes senere end 2014 er denne 40 % og indbetalinger foretaget mellem 1. januar 1972 og 31. december 1979 er 25 %

Udbetalinger af kapitalpensioner i utide medfører en afgift på 49,84 %, hvis udbetalingen sker i 2014. Fra og med 2015 er afgiften 52 %.


Ratepension
Indtil 15 år efter opnået pensionsalder, kan du også vælge at oprette en ratepension. På ratepensionen kan du indbetale op til 50.900 kr. pr. år. Når du indbetaler på en ratepension, kan beløbet trækkes fra i bundskatten eller i topskatten, hvis du betaler det. En af fordelene ved en ratepension ligger i forskellen mellem den skat, du sparer i indbetalingsperioden og den skat, du skal betale, når pensionen udbetales.

Som det ligger i ordet - ratepension - udbetales en ratepension i rater. Udbetalingen skal være på mindst 10 år og maks. 25 år. Sidste rate skal være udbetalt senest 25 år efter opnået pensionsalder. Ratepensionen er derfor velegnet som "afløseren" for din løn som et supplement til den offentlige folkepension.

  moede